سفارش تبلیغ
صبا ویژن

برگزاری جلسه مسئولین موسسات قرآنی شهرستان کیار

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری،رضا کریمی کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی شهرستان کیاردر راستای این خبر افزود:این جلسه که با حضور10نفر از مسئولین موسسات قرآنی برگزار شد،ضمن ارائه گزارش مسئولین موسسات ازروند کار حوزه فعالیت خودشان به بیا مسائل ومشکلات این موسسه پرداخت وخواستار رفع این مشکلات خوصا در بعد مالی شدند.
همچنین در این جلسه مقرر گردید،فصلنامه قرآنی توسط موسسه نور الهدی تهیه وبرای نشر آن توسط تبلیغات اسلامی شهرستان کیار اقدام شود.
گفتنی است،این جلسه سی ام مرداد93در تبلیغات اسلامی شهرستان کیار برگزارشد.


جلسه مسئولین موسسات قرآنی شهرستان کیار در تبلیغات اسلامی شهرستان برگزارشد.

 

 

امین حیدری شلمزاری

 

       

تجلیل از رابطین فرهنگی فعال ادارات شهرستان کیار

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری،در جلسه ای که با حضور ادارات و نهادها دردر سالن اجلاس فرمانداری شهرستان کیار برگزارشد،ازرابطین اداراتی که در امور فرهنگی با تبلیغات اسلامی شهرستان کیار همکاری وهمیاری داشتند تجلیل شد.

دراین جلسه حجت الاسلام حسن،بت شکن رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان ضمن بیان اهمیت امور فرهنگی افزود:همه ما مردم ومخصوصا مسئولین تمام ادارات درباره مسائل فرهنگی مسئولیت داریم واین را همه می دانیم که فرهنگ زیربنای تمام فعالیت هاست وحل شدن مشکلات فرهنگی باعث حل شدن بقیه مشکلات خواهد شد وبه جهت اهمیت فرهنگ است که دشمنان اسلام هم اصل هجمه های خود را هجمه های فرهنگی قراردادند.
گفتنی است،تجلیل از رابطین فرهنگی ادارات شهرستان کیاربیست وهشتم مرداد93 در سالن اجلاس فرمانداری شهرستان برگزارشد.


ازرابطین فرهنگی که در امور فرهنگی با تبلیغات اسلامی شهرستان کیار همکاری داشتند، تجلیل شد.


نویسنده:امین حیدری شلمزاری      

برگزاری کلاس معارف ادارات شهرستان کیار

کلاس معارف ادارات به میزبانی تبلیغات اسلامی شهرستان کیار در سالن اجلاس فرمانداری شهرستان برگزارشد.

سخنرانی امام جمعه شلمزار در کلاس معارف ادارات شهرستان کیار

کلاس معارف ادارات شهرستان کیار به میزبانی تبلیغات اسلامی شهرستان

کلاس معارف ادارات شهرستان کیار در سالن اجلاس فرمانداری(میزبان،تبلیغات اسلامی شهرستان کیار)


نویسنده:امین حیدری شلمزاری      

سخنرانی رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان کیار درکلاس معارف روسای ادار

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری،رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان کیار در جلسه معارف روسای ادارات ونهادهای شهرستان ضمن تسلیت شهادت امام صادق(ع)وبیان روایتی از آن حضرت به تشریح فعالیت های تبلیغات اسلامی شهرستان کیار پرداخت وافزود:گسسته ما نزدیک100پرونده هیئات مذهبی داریم ودر چهار ماهه اول سال بالغ  به70مبلغ اعزام شده اند در صورتی که درزمینه اعتبارات در مضیقه هستیم.
ایشان در ادامه سخنان خود هم ضمن اشاره ای به فعالیت های قرآنی خاطر نشان کرد:در طی سال جاری 4دوره مربی گری قرآنی برگزارشده است که تمام اعتبار آن از خود فراگیران دریافت شده واعتباراتی برای انجام هزینه نبوده است.
بت شکن در پایان جلسه هم چنین اشاره ای دیگر به فعالیت های فرهنگی  اداره پرداخت واز فرماندار محترم خواستند در زمینه تامین اعتبارات فرهنگی جدیت بیشتری به خرج دهند.
گفتنی است،این جلسه سخنرانی بیست ونهم مرداد93در سالن اجلاس فرمانداری شهرستان کیار برگزارشد.


سخنرانی رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان کیار

نویسنده:امین حیدری شلمزاری      

برگزاری جلسه شورای هیئات مذهبی شهرستان کیار

جلسه هفتگی شورای هیئات مذهبی تبلیغات اسلامی شهرستان کیار برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری،طاهر خسرویان،کارشناس تشکلهای دینی تبلیبغات اسلامی شهرستان کیار با اعلام این خبر گفت:جلسه هفتگی شورای هیئات مذهبی شهرستان کیار با حضور اعضای شوراءدر محل تبلیغات اسلامی شهرستان کیار برگزارشد.
گودرز قربانی،رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان کیار دراین جلسه عملکرد دوساله شوراء را مورد بررسی قرار دادند وهمچنین آیین نامه انتخابات شورای هیئات مذهبی به استحضار حاضرین رسید ومقررشد،که از هیئات مذهبی فعال در طول سال تقدیر به عمل آیدو پیشنهادات وانتقاداتی دیگری در رابطه با هیئات مذهبی مصوب شد.
گفتنی است،جلسه شورای هیئات مذهبی شهرستان کیار در تاریخ بیست ششهم مرداد93در محل تبلیغات اسلامی شهرستان برگزارشد.
      

بازدید از موسسات وخانه های قرآنی وروستایی شهرستان کیار

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری،رضا کریمی کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی شهرستان کیار با اعلام این خبر افزود:بازدید خانه های قرآنی روستایی وعشایری با هدف نظم وساماندهی توسط محمد کرمی،‌‌ کارشناس طرح وبرنامه سازمان دارالقرآن در سطح شهرستان کیار صورت گرفت.
محمد کرمی با بیان لزوم وگسترش معارف قرآنی در جامعه گفت:انسان در راه رسیدن به حقیقت نیازمند به هدایت وارشاد است وبدون راهنما هرگز نمی تواند به سعادت دست یابد وبدیهی است که هرچه منبع هدایت،کامل تر باشد میزان دست یابی به سعادت بیشتر است به همین دلیل انسان باید به دنبال بهترین ها در این مسیر باشد.
کرمی در ادامه سخنان خود در بین خانه های قرآنی روستایی وعشایری خاطرنشان کرد:در میان ادیان،اسلام وودر بین کتب آسمانی ،قرآن به دلیل نیازشناسی وجامعه نگری وارائه رهنمودهای بی نظیر وبا در نظر گرفتن وسع فکری وقدرت انسان وهمچنین ظرفیت روحی عرضه شده است ولذا قرآن بهترین منبع هدایت ورهنما به سوی خیر دنیا وآخرت است.

وی در پایان سخنان خود تصریح کرد:ما نیازمند قرآن هستیم وعلاوه برتغذیه روحی وفردی باید با انحرافات وتوطئه های فکری دشمن مقابله کنیم وانتظار است در این خصوص از همه ظرفیت ها وامکانات به بهترین وجه ممکن استفاده نماییم.
گفتنی است،این بازدید وبررسی در تاریخ بیست ودوم مرداد93 در شهرستان کیار صورت گرفت.

کارشناس طرح وبرنامه سازمان دارالقرآن کریم از خانه های قرآنی روستایی وعشایری شهرستان کیار بازدید کرد.

محمد کرمی،کارشناس طرح وبرنامه سازمان دارالقرآن کریم      

مراسم اختتامیه طرح اوقات فراغت تابستان شهر گهرو

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری،حجت الاسلام علی قاضی زاده،روحانی مستقر شهر گهرو با اعلام این خبر افزود:مراسم اختتامیه اوقات فراغت تابستان شهر گهرودر دارالقرآن امیر المومنین(ع)این شهربرگزارشد

حجت الاسلام قاضی زاده در این مراسم افزود:جوان ونوجوان از مهمترین وتاثیرگذارترین دوره های زندگی انسان است که طی آن شخصیت آینده انسان شکل می گیرد.

وی در این مراسم تصریح کرد:برای رسیدن به راه سعادت واستفاده صحیح از این دوران بهترین راهنما قرآن وسفارشات اهل بیت(ع)است که مسیر هدایت را به انسان ها معرفی کرده اند.در پایان این مراسم به تعدادی از فعالان فرهنگی که حضور مداوم در کلاس داشتند جوائزی اهداءگردید.

گفتنی است،این مراسم اختتامیه در تاریخ بیست ویکم مرداد92در دارالقرآن امیر المومنین(ع)شهر گهرو برگزارشد.


مراسم اختتامیه طرح تابستان اوقات فراغت شهرگهرو در دارالقرآن امیر المومنین(ع)شهر گهروبا حضور حجت الاسلام علی قاضی زاده برگزارشد.
      

برنامه های هسته فرهنگی جوان ناغان      

هسته فرهنگی جوان روستای سرتشنیز

برنامه های هسته فرهنگی جوان روستای سرتشنیز

تعداد دانش آموزان:32نفر

مکان برگزاری کلاس ها:پایگاه الزهرا(س) خواهران سرتشنیز

مربی:خانم رییسی

روحانی:حجت الاسلام سعادت

       

برگزاری دو ره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکار در شهر گهرو

دوره آموزشی احکام واخلاق کسب وکار توسط روحانی مستقر شهر گهرو در مجمع اصناف وبازاریان این شهر برگزارشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری،حجت الاسلام قاضی زاده،روحانی مستقر شهر گهروبا اعلام این خبر افزود:با توجه به ضرورت  وآگاهیهای تخصصی اخلا واحکام کسب وکاربراساس نیازها ومطالبات فرهنگی وبا توجه به سوالات وشبهاتی که مطلع است،پیرامون کسب وکار واحکام مبتلا به جامعه کنونی یک دوره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکار در فضای کانون شهر گهروبرگزارشد.
حجت الاسلام قاضی زاده،دراین دوره آموزشی در محضر بازاریان واصناف شهر گهرو تاکید کرد:پیرامون احکامواخلاق وتوکل برخدا که( من یتوکل علی الله فهو حسب)که دوشاخصه یک کاسب موفق می باشد اول توکل برخدا ودوم اخلاق نیکو وخوب  وبرخورد مناسب با مشتری می باشد.
ایشان در ادامه خاطرنشان کرد:احکام خرید وفروش که واجب ومستحب،مباح وحرام، ومکروه را مطرح کرد وکسب حرام را مانند ربا واهتکار،معاملات تقلبی واحکام هرکدام را بیان کردومطالبی را با مثال عنوان  ومطرح کرد.
گفتنی است،دوره آموزشی اخلاق واحکام کسب وکار به مدت دو روز مورخ بیست ویکم ودوم مرداد93در فضای باز کانون پرورش فکری شهر گهرو برگزارشد.      
<      1   2   3   4   5      >