سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پایگاه شهدا فارسان

پایگاه شهدا      

گزارش کار پایگاه تابستانی سبک زندگی

مقدمه

سازمان تبلیغات اسلامی با الهام از تعالیم دینی به صورت تخصصی در جهت رشد فکری و فرهنگی جامعه تشکیل هسته فرهنگی جوان مورد توجه بوده است و برنامه های متنوع و پر دامنه ای را بر مبنای نیاز مخاطبین طراحی و سامان بخشیده است.

معاونت امور فرهنگی امداد به صورت هدفمند به جهت بهره گیری از ظرفیت مراکز فرهنگی و تربیتی امداد امام خمینی (ره)با سازمان تبلیغات شهرستان فارسان هماهنگی لازم را انجام و هسته فرهنگی جوان در محل مجتمع فرهنگی تربیتی شهداء برگزار گردید.

 

تدریس های مورد نظر در طول دوره از مباحث مرتبط با موضوع سبک زندگی دینی و مباحث مربوط به کتاب ره توشه راهیان نور انجام شد.هسته جوان فرهنگی شهر فارسان      

سخنی از مقام معظم رهبری (حفظه الله)

 

جوان با نماز دلش روشن می شود ، امید پیدا می کند ،شادابی روحی پیدا می کند،بهجت پیدا می کند،این حالات بیشتر مال جوانهاست،بیشتر مال موسم جوانی است.می تواند لذت ببرد. و اگر خدا به من و شما توفیق بدهد ،نمازی بخوانیم که با توجه باشد،خواهیم دید که انسان در هنگام توجه به نماز از نماز سیر نمی شود. انسان وقتی به نماز توجه پیدا کند، آن چنان لذتی پیدا می کند که در هیچ یک از لذائذ مادی این لذت وجود ندارد. این در اثر توجه است.