سفارش تبلیغ
صبا ویژن

66

66      

55

55      

44

44      

33

33      

11

11      

0

0      

برگزاری جلسه مسئولین موسسات قرآنی شهرستان کیار

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری،رضا کریمی کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی شهرستان کیاردر راستای این خبر افزود:این جلسه که با حضور10نفر از مسئولین موسسات قرآنی برگزار شد،ضمن ارائه گزارش مسئولین موسسات ازروند کار حوزه فعالیت خودشان به بیا مسائل ومشکلات این موسسه پرداخت وخواستار رفع این مشکلات خوصا در بعد مالی شدند.
همچنین در این جلسه مقرر گردید،فصلنامه قرآنی توسط موسسه نور الهدی تهیه وبرای نشر آن توسط تبلیغات اسلامی شهرستان کیار اقدام شود.
گفتنی است،این جلسه سی ام مرداد93در تبلیغات اسلامی شهرستان کیار برگزارشد.


جلسه مسئولین موسسات قرآنی شهرستان کیار در تبلیغات اسلامی شهرستان برگزارشد.

 

 

امین حیدری شلمزاری

 

       

اوقات فراغت روستای قائیدان

اوقات فراغت روستای قائیدان      

اوقات فراغت روستای قائیدان

اوقات فراغت روستای قائیدان      

اوقات فراغت روستای قائیدان

اوقات فراغت روستای قائیدان      
   1   2   3   4   5   >>   >