سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ترسم که به جایی نرسم این رمضان هم ...

 

جان آمده رفته هیجان آمده رفته
نام تو گمانم به زبان آمده رفته
احیا نگرفتم تو بگو چند فرشته
صف از پی صف تا به اذان آمده رفته؟
 
پلکی زده ام خواب مرا آمده برده
پلکی زده ام نامه رسان آمده رفته
 
امسال نبرده ست مرا روزه، فقط گاه
بر لب عطشی مرثیه خوان آمده رفته
 
من در به در او به جهان آمده بودم
گفتند کجایی؟! به جهان آمده رفته
 
ترسم که به جایی نرسم این رمضان هم
آن قدر به عمرم رمضان آمده رفته...

 

برچسب ها : ندا لله گانی  ,