سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آقاجان(داستانی از امام علی علیه السلام )

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

روزى دو نفر بر سر پول نان هاى خود اختلاف داشتند لذا جهت حل اختلاف خدمت حضرت على (علیه السلام ) رسیدند و عرض کردند: یا على (علیه السلام ) یکى از ما پنج نان و دیگرى سه نان داشت ، یک نفر میهمان بر ما وارد شد و هم غذاى ما شد او وقتى که خواست برود هشت درهم به ازاء آنچه خورده بود به ما داد، من که پنج قرص نان دارم پنج درهم آن را مى خواهم و آنکه سه قرص نان دارد را سه دهم حاضرم بدهم لیکن او مى گوید: باید چهار به چهار پول را نصف کنى . حضرت ابتدا به صاحب سه نان فرمود: سر این مسائل دعوا نکن . بیا سه درهم را بردار و برو؛ اهمیتى ندارد، براى اینها سزاوار نیست دعوا کنید اما آن شخص ‍ گفت : یا على (علیه السلام ) قبول ندارم ، حق من چهار درهم است چرا که این هشت درهم را آن شخص باى ما دو تا داده است . حضرت فرمود: اگر حق را مى خواهى یک درهم بیشتر حق تو نیست ، او داد و فریاد کرد که چرا حق من اینقدر کم است من سه نان داشتم ، یک درهم و او که پنج نان داشته هفت درهم . حضرت فرمود: تو سه نان داشتى ، خودت هم از آن خورده اى آن هم که پنج تا نان داشته از آن پنج تاى خود خورده است مهمانى که بر شما وارد شده آنهم خورده است . مى شود جمعا سه نفر در قبال هشت قرص نا. پس هشت قرص نان سه قسمت مى گردد هر کدامتان هشت قسمت از 24 قسمت خورده اید یا اگر خواستید به تعبیر دیگر، هر کدام از شما سه نفر، دو قرص نان و دو ثلث نانها را خورده اید. پس ‍ بنابراى آن کسى که سه نان دارد خودش دو قرص نان و دو ثلث از نانهاى خود را خورده است . پس یک ثلث آن باقى مانده است که آن میهمان خورده است . اما آنکه پنج قرص نان داشت دو قرص نان و دو ثلث آنها را خود خورده و دو قرص بعلاوه یک ثلث هم دیگر آن براى مهمان گذاشته است . بنابراین اگر بخواهید تقسیم کنید آن کسى که سه قرص نان داشته تنها یک ثلث از نان خود را به میهمان داد و کسى که پنج قرص نان دارد دو نان و دو ثلث نان خود را داده پس هفت درهم مال اوست و یک درهم هم مال توست .

برچسب ها : قرص  , میهمان  ,