سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خوب گوش کن ...

9c19386ac23a4eec99a435cd536cc93a.jpg

گاهی حــــرف ها وزن ندارد ریتم ندارد آهنگ ندارد قافیه ندارد اما ... 

خوب گوش کن یک چیز را دارد درد دارد درد.....

 و مادرانی که دیگر فرزندی ندارند، تا عصای پیریاشان باشد...
همان مادرانی که دلهایشان کبود شده است از خون دلهایی که خوردند ...
حلالمان کنید ، چه بسیار سیلی زدیم بی آنکه بدانیم ...شهداء شرمنده ایم