سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جلسه جمعیت بانوان فرهیخته وعرصه فرهنگ دینی شهرستان کیار

جلسه جمعیت بانوان فرهیخته وفعال درعرصه فرهنگ دینی با همکاری تبلیغات اسلامی شهرستان کیاربرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری،در جلسه ای که با حضور 10نفر ازاعضای جمعیت بانوان فرهیخته وفعالین فرهنگی در تبلیغات اسلامی شهرستان کیار برگزار شد، در این جلسه اهداف کلی در رابطه با عرصه فرهنگ دینی مطرح گردید.
طاهر خسرویان،کارشناس تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی شهرستان کیاراهداف کمی این جلسه را به شرح ذیل اعلام کرد:
شناسایی،معرفی وتعامل با 30تا50نفراز بانوان فرهیخته وفعال عرصه فرهنگ دینی،حمایت از ایده ها وتولیدات فکری وفرهنگی فاخر امور بانوان،بهره گیری وبهبود توانمندیهای فرهنگی،تبلیغی بانوان فرهیخته وفعال عرصه فرهنگ دینی،اولویت دهی برنامه ای هم اندیشی مشورتی بر اساس بررسی نیاز ها وآسیب های فرهنگی شهرستان و تشکیل کارگروه های تخصصی فکری در حوزه های مختلف فرهنگی بانوان از اهداف کمی این جلسه می باشد.

اهداف کیفی:احیاء وباز تولید نگرش ارزش اسلام وارائه الگو از هویت زن مسلمان،شناسایی،رصد واولیت دهی به آسیب ها ونیازهای فرهنگی دینی بانوان شهرستان،تدبیر سیمای حضور اجتماعی زنان(عفاف وحجاب)،زمینه سازی جهت هدایت واثر بخشی بانوان فرهیخته وفعال بومی عرصه فرهنگ دینی شهرستان از اهداف کیفی این جلسه می باشد.
در این جلسه خانم صدیقه شهباز از اعضای جمعیت بانوان فرهیخته وفعال در عرصه فرهنگ به عنوان دبیرجمعیت جلسات منتخب وایشان خاطر نشان کرد:اولین جلسه با هدف توضیح وتوجیه شرکت کنندگان در خصوص پرداخت ها ووظایفشان واظهار ونظرات شرکت کننده گان برگزارشد.
 صدیقه شهبازمصوبات این جلسه را بررسی مشکلات منطقه ای با نوان شهرستان وراهکارهی ارائه شده وپیشنهادی با این موضوع اعلام کرد.
گفتنی است،جلسه جمعیت بانوان فرهیخته وفعال در عرصه فرهنگ دینی یازدهم شهریور93در تبلیغات اسلامی شهرستان کیار برگزارشد.


جمعیت بانوان فرهیخته وفعال در عرصه فرهنگ ودین

 

نویسنده:امین حیدری شلماری      

اعزام اردوی طرح اوقات فراغت تابستان شهر گهرو

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری،حجت الاسلام قاضی زاده روحانی مستقر شهر گهرو با اعلام این خبر افزود:باپایان گرفتن فعالیت دوماهه طرح اوقات فراغت تابستانی هسته های فرهنگی جوان وبوستان های معرفت،اردوی یک روزه در رده سنی نوجوانان وجوانان با اجرای برنامه های متنوع آموزشی ،فرهنگی،تفریحی در روزیکشنبه نهم شهریورماه سال جاری با شور وحال خاصی در کنار امام زاده حمزه علی بلداجی برگزارشد.

حجت الاسلام قاضی زاده،مربی طرح اوقات فراغت تابستانی شهر گهرو هدف از برگزاری این اردوی یک روزه را افزایش توانمندی هایفکری ومهارتی جوانان،تقویت روحیه کاری جمعی وایجاد انگیزه وآشنایی بیشتر جوانان با یکدیگر وکادرسازی نیروهای متعهد وعلاقه مند به فعالیت فرهنگی،اجتماعی وحفظ ارتباط مستمرآنان وهمچنین تجوید قوا در بین دانش آموزان دوره های مختلف طرح اوقات فراغت تابستانی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید عنوان کرد.

گفتنی است،این اردوی یک روزه نهم شهریور93در کنار امامزاده حمزه علی بلداجی برگزارشد.

 

دانش آموزان طرح اوقات فراغت تابستان شهر گهرو به اردوی یک روزه امامزاده حمزه علی اعزام شدند.

 

 

نویسنده:امین حیدری شلمزاری                               


 

 

       

دهه کرامت فرصتی برای تجلی ارزش های اجتماعی جامعه بر مبنای آموزش

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری،طاهر خسرویان،کارشناس تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی شهرستان کیار با توجه به در پیش بودن دهه بزرگ کرامت از آمادگی وفعالیت10هیئت مذهبی،محوری در طول این ایام خبر داد وافزود:دهه کرامت فرصتی برای تجلی ارزش های جامعه بر مبنای آموزه های دینی ومذهبی است.

ایشان توجه به سیره ی عملی ائمه اطهار(ع) وارائه الگوهای مناسب به دختران وتقویت ارزش های دینی ،مذهبی واجتماعی را از ضروریت های دستگاههای اجرائی به بهانه این ایام که باید اهتمام داشته باشند دانست وتاکید کرد:تعامل دستگاهای اجرایی،هیئات مذهبی،کانون های فرهنگی در هرچه برگزاری برنامه های دهه کرامت می توانند نقش مهمی در پویایی تحولات فرهنگی،اجتماعی این مناسبت داشته باشند.

گفتنی است،این برنامه های فرهنگی مذهبی از ششهم شهریور93آغاز وتا پایان دهه کرامت ادامه خواهند داشت. 

 

 

نویسنده:امین حیدری شلمزاری             
   1   2   3   4   5      >