اگه توجه داشته باشین بعضی بازی ها غیر مستقیم عقاید ضد اسلامی و ضد ایرانی رو ترویج می کنن.
که اگه آگاهی ها بالا بره امکان اثر این عقاید رو ما کمتر می شه.

تو یه بازی که اسمش یادم نیست بازیکن رو یه آدم بد قرار می داد که باید می رفت تو مسجد و آدمای در حال نماز رو می کشت رو می کشت و هروقت این کارو می کرد صدای نامعلومی میومد که متوجه شدیم صدای الله اکبر هست.
( یکی از عقاید وهابیت اینه که کشتن شیعه ثواب بالایی داره)